ŽEROTICE

 

Kostel v Žeroticích je jedním z nejstarších v okolí Znojma. To mimo jiné dokládá i listina z roku 1190, na níž je jako svědek podepsán farář z Žerotic. Původní stavbu zničili v roce 1424 husité.

K obnově kostela v gotickém slohu došlo roku 1498. Na počest jeho patrona sv. Martina byl v témž roce ulit a zavěšen nový zvon. Při dalších nepokojích v roce 1569 byla stavba opět rozbořena, tentokrát protestanty, a věřící včetně faráře museli odejít. Po Bílé hoře se kostela ujali znojemští dominikáni.Roku 1672 měl kostel již tři oltáře a křtitelnici, ale chyběl svatostánek. Ten uloupili Švédové, kteří v 17. století pobývali v Žeroticích. Nová fara přibyla k hlavní budově v roce 1732, během roku 1756 pak začala stavba zděné věže kostela.

Z pozůstalosti tehdejšího faráře byla v roce 1774 zhotovena socha sv. Martina a byl vystavěn nový hlavní oltář z umělého mramoru. Během roku 1782 vznikly podobnou technikou dva boční oltáře se sochami. První zobrazující sv. Jáchyma, sv. Annu a Pannu Marii; druhý se sochami sv. Josefa a Panny Marie s dítětem. Štukové práce prováděl Ondřej Schweigel z Brna. Od roku 1884 zdobí hlavní oltář obraz sv. Martina dílo malíře Šichana z Brna. Kolem roku 1825 přešlo žerotické panství do rukou hrabat Chorinských. Ti se zasloužili o další zvelebení kostela, ale především vystavěli novou faru, kterou nazvali Zámeček.

 Zerotice (online)

 

Nézze meg galériánkat!
Třebíč Třebíč   ŠATOV ŠATOV
  Via Moravia
Webmark